Inloggen Mijn AOK

X

Registreren

Maak direct een gratis MIJN AOK account aan!

X

Gemeenteraad-Katwijk

Gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking van Katwijk. De raad is verantwoordelijk voor de beleidskaders en controleert achteraf het college, en het gevoerde beleid. De raad kan de burgemeester en de wethouders hiervoor ter verantwoording roepen.

De gemeenteraad bestaat uit 33 raadsleden. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad; hij maakt geen deel uit van de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie.

Contact
Gemeenteraad Katwijk
Postbus 589
2220 AN Katwijk


Burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad. B&W bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor en voert ze uit. Dat is haar belangrijkste taak. De gemeenteraad controleert de uitvoering door het college. Daarnaast voert het college zelfstandig allerlei wetten en regelingen van het Rijk en provincie uit, zoals het afgeven van vergunningen en het verlenen van bijstand. Het CDA, ChristenUnie en SGP vormen een coalitie voor de raadsperiode 2014-2018. In het coalitieakkoord is vastgelegd wat de speerpunten zijn voor deze periode:

  • Het goed uitwerken en uitvoeren van de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van: ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, de jeugd, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Het investeren in de economische en duurzame ontwikkeling van onze gemeente.
  • Het investeren in een goede bereikbaarheid van alle delen van de gemeente.
     

Wie doet wat? Meer informatie over de zittende burgemeester en wethouders
Foto-overzicht gemeenteraad

© 1997-2017 Alles over Katwijk  |  Voorwaarden  |  Disclaimer