Inloggen Mijn AOK

X

Registreren

Maak direct een gratis MIJN AOK account aan!

X

Gebied rond nieuw zwembad krijgt facelift

06 maart 2017

De openbare ruimte rond het nieuwe zwembad wordt grondig aangepakt. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het ontwerp dat in samenspraak met omwonenden, kerk, school en wijkraad tot stand is gekomen. De ontwerpers hebben zich laten leiden door het oorspronkelijke duinlandschap waarvan de kenmerken weer zichtbaar worden.

Functies als parkeren, wegen, paden en entree van zowel het zwembad als de kerk zijn op een natuurlijke en speelse wijze ingepast met veel aandacht voor groen. Wethouder Krijn van der Spijk: ‘Een mooie kwaliteitsslag die recht doet aan de identiteit van Katwijk’.

Speeltuin met terras

In het plan is een speeltuin opgenomen. Deze komt naast de bij het zwembad behorende waterspeeltuin met ligweide. Aansluitend aan de speeltuin is een terras ingetekend. Door een slimme inpassing kan gebruik worden gemaakt van de horeca van het zwembad, ook door bezoekers van de speeltuin die niet aan het zwemmen zijn. Samen met een representatieve groep kinderen en omwonenden zal de inrichting en keuze voor de speeltoestellen worden uitgewerkt.

Ook het marktterrein verandert en krijgt een flinke opknapbeurt. Er komen bomen en samen met de standhouders van de weekmarkt is gekeken naar betere mogelijkheden voor de opstelling van de markt. Op het marktplein zijn verschillende activiteiten, zoals spelen en soms evenementen. De Groen van Prinstererschool maakt gebruik van het marktplein en het plein dient als oversteek van fietsers en voetgangers van en naar de Zeeweg.

Parkeren

Zoals ook nu al het geval is blijft parkeren op het marktplein in het weekend op bepaalde tijden toegestaan. Dat is bedoeld als overloop voor het parkeerterrein bij de ingang van het zwembad en de kerk. Hoewel er flink wat meer parkeerplaatsen komen dan nu het geval is, blijft de mogelijkheid voor een overloop op drukke momenten gewenst.

Het college houdt de mogelijkheid open om ook op maandag tot en met donderdag parkeren toe te staan op een gedeelte van het plein. Dit heeft te maken met de verbouwing van het gemeentehuis. Als het verbouwde gemeentehuis in 2018 klaar is, zijn er meer medewerkers werkzaam. Er loopt nog een onderzoek naar de parkeerbehoefte als gevolg van het intensievere gebruik van het gemeentehuis. Zodra de uitkomst van het parkeeronderzoek bekend is, wordt hierop teruggekomen. Dan is er een nadere afweging en besluitvorming, waarbij ook de omwonenden zullen worden betrokken.

Uitwerking

Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt. De beeldkwaliteit met de typische kenmerken van een duinlandschap is daarbij leidend. Wel zal het oorspronkelijke ontwerp wat versoberd worden om de kosten en het benodigde krediet binnen de perken te houden. Bij de uitwerking gaat de gemeente daarom nog eens kritisch kijken naar het materiaalgebruik.

Het gebruik van bijvoorbeeld straatstenen en tegels van beton in plaats van gebakken stenen en gekleurd asfalt geeft een forse kostenbesparing. Ook elementen als afvalbakken, banken, verlichting en dergelijke kan ‘een onsje minder’. Ondanks deze versoberingen blijft de voor het ontwerp karakteristieke duinlandschap overeind. Omwonenden zullen ook bij de uitwerking nauw betrokken blijven.

Meer Algemeen nieuws Terug naar het overzicht

Laat uw mening horen, reageer!

Meer nieuws

© 1997-2017 Alles over Katwijk  |  Voorwaarden  |  Disclaimer