Inloggen Mijn AOK

X

Registreren

Maak direct een gratis MIJN AOK account aan!

X

Zondagpraet: het begin van de kerk

31 januari 2016

Zondagpraet is een rubriek over Geloof & Religie.

Ik las op internet: 'Een goede vraag. Wanneer begon de kerk?'

In Mattheüs 16:18 zei de Heere: “En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.” Wanneer begon de kerk te bestaan? Zelf denk ik dit, schrijft een lezer: de toekomstige tijd van het werkwoord geeft aan dat het bouwen van de Kerk nog niet begon toen Jezus deze woorden uitsprak. Hij zei niet “Ik heb Mijn Kerk gebouwd”. Nee, het bouwproject was nog niet begonnen en dus was de Kerk nog toekomstig. Wat zegt de Bijbel hier over?

De uitleg is de volgende: 'Allereerst moet we er acht op geven dat Jezus niet zegt dat Hij op Petrus de gemeente zou bouwen, maar op deze Petra. Dat is de vrouwelijke vorm van Petrus en betekent dus ook rots. Maar hier wil het zeggen dat Christus op de belijdenis van Petrus de gemeente zal bouwen. Petrus had beleden: “Gij zijt de Christus de Zoon van de levende God.” Op die belijdenis, op dat fundament zal de gemeente gebouwd worden. In de kerkbrief aan Efeze schrijft Paulus dat de kerk gebouwd wordt op “het fundament van apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen.” Dat wil zeggen op alles wat op de leer en het leven van Christus gegrond is. Zonder deze Petra, deze belijdenis, zal er geen kerk zijn. Maar waar deze belijdenis is, is er ook de kerk. Al is dat niet altijd direct zichtbaar in een imposant gebouw, maar er zijn levende stenen van die kerk, dat zijn de belijdende christenen.

Historisch gezien spreken we van de stichting van de christelijke kerk op Pinksteren bij de uitstorting van de Heilige Geest. Daar kwam de Geest wonen in de kerk. We zeggen dan ook wel dat Pinksteren de verjaardag van de kerk is. Toch belijden we ook dat de kerk ouder is dan Pinksteren. De kerk is er geweest van het begin der wereld af en er zal zijn tot aan het einde toe.” We dienen daarbij niet te vergeten dat ook de gelovigen onder het oude verbond zalig zijn geworden door Christus. Jezus zegt dat Abraham de dag van Christus gezien heeft. En de bouw gaat nog door totdat Christus wederkomt, dwars tegen het woeden van de satan in. Heerlijk als wij mogen belijden dat wij er een levend lid(steen) van mogen zijn. Door Jezus Christus.'

Meer Geloof & Religie nieuws Terug naar het overzicht

Laat uw mening horen, reageer!

Meer nieuws

© 1997-2017 Alles over Katwijk  |  Voorwaarden  |  Disclaimer