Inloggen Mijn AOK

X

Registreren

Maak direct een gratis MIJN AOK account aan!

X

Zondagpraet: Jesaja

20 november 2016

Zondagpraet is een rubriek over geloof en geloofszaken.

De profeet Jesaja leefde meer dan 500 jaar voordat Jezus geboren werd. Het was een profeet waarvan je kunt zeggen dat hij de waarheid spreekt, want al zijn woorden zijn uitgekomen of komen nog uit. Zo’n mens moet je vandaag met een lampje zoeken. In Jesaja 9:1 staan woorden die in de kerstdagen veel geciteerd worden: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien, zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.' Met Kerst staan we stil bij de geboorte van Jezus Christus, Gods Zoon. Het Licht wat in de duisternis is gekomen. Er is een God die getrouw is en blijft. Die Zijn Liefde deelt met mensen die in geestelijke duisternis leven. Dat is het Wonder van Kerst. Jezus Christus verliet Zijn Vader en werd… mens, zodat Hij de mens kon verlossen. Hij droeg de zonden in Zijn eigen lichaam naar het kruis, in onze plaats. Jesaja schrijft (53: 5 en 6): ”Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6.Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.’

Het is alles vervuld. De profeet Jesaja leefde meer dan 500 jaar voordat Jezus geboren werd. Het was een profeet waarvan je kunt zeggen dat hij de waarheid spreekt, want al zijn woorden zijn uitgekomen of komen nog uit. En weet je wat zijn naam betekent? God redt! Dat mag gehoord worden. Met Kerst, als de klokken slaan! Het Licht de duisternis verdrijft. Geestelijk mogen we er bij stilstaan. Maar ook verder kijken, naar de wederkomst van Christus, Die zal komen op de wolken, zoals Hij opgevaren is. Om ons heen zien we de tekenen van de glorende dag. De Joden gaan naar huis. Het einde van de duisternis gaat gepaard met geweld. We leven in een tijd van angst en onzekerheid. Van veel religie maar zonder God. Duisternis… Maar in dat alles klinkt nog steeds de blijde boodschap. Het Licht gaat op in het donker! Want ook de naam Jezus betekent… God redt! Gezegende kerstdagen toegewenst! 

Meer Geloof & Religie nieuws Terug naar het overzicht

Laat uw mening horen, reageer!

Meer nieuws

© 1997-2017 Alles over Katwijk  |  Voorwaarden  |  Disclaimer