Inloggen Mijn AOK

X

Registreren

Maak direct een gratis MIJN AOK account aan!

X

Parlevliet & Van der Plas: ‘From catch to delivery’

04 januari 2016

Dat kopt de Katwijkse Ondernemers Vereniging op haar website. De titel luidt een artikel in van de Katwijkse onderneming Parlevliet & Van der Plas.

(Citaat:) 'Met zo’n zesduizend personeelsleden in dienst is rederij en haringhandel Parlevliet & Van der Plas (P&P) niet alleen een prominente speler binnen de Europese visbranche, maar  ook verreweg de grootste in Katwijk gevestigde ondernemer. Een bedrijf dat in alle facetten van het visproduct actief is: van vangst tot het uitleveren van het kant en klare product. En dat wereldwijd. De medewerkers van Parlevliet & Van der Plas komen uit vijftien landen, terwijl de onderneming actief is in Europa, Afrika, Zuid-Amerika, Australië en Azië. “Alleen al in Europa hebben we in acht landen bedrijvigheid. De rederij telt vijfendertig fabrieksschepen en we hebben, voornamelijk in Suriname en Brits Guinee, veertig garnalenkotters in de vaart. Onze ambitie om tot de top te behoren wordt in meerdere disciplines bewaarheid. Iets wat alleen maar mogelijk is dankzij de inzet, kennis, kunde en betrokkenheid van ons personeel,” benadrukt Diek Parlevliet.

Diek Parlevliet is een druk man. Hij geeft leiding aan de Holding en wordt daarin bijgestaan door een aantal leden van de familie Parlevliet of Van der Plas. Hij behoort tot de tweede generatie in het bedrijf. Parlevliet & Van der Plas werd in 1949 opgericht door zijn vader Dirk Parlevliet en de broers Dirk en Jan van der Plas. Zij handelden in eerste instantie in haring. Niet zo vreemd, want na de oorlog werkten ze als haringinkoper bij Ouwehand’s rederij en visverwerking. De drive om zelf ondernemer te worden, leidde tot de oprichting van ‘P & P’. De vraag naar haring – zeker in de naoorlogse jaren - was groot en de producten van Parlevliet en Van der Plas vonden snel afzet.

De eerste generatie ging al van het standpunt uit dat er volop mogelijkheden lagen voor een bedrijfsvoering die uitgaat van het werken binnen de keten van ‘vangen en verkopen’. “Iets dat nog steeds tot de filosofie van de onderneming behoort”, aldus de huidige CEO Diek Parlevliet.

De eerste schepen kwamen in de zestiger jaren in dienst bij de rederij en haringhandel. Eerst de ‘Jan Maria’ in 1963 en als eerste vriestrawler de ‘Annie Hillina’ in 1967. Van oudsher ontwikkelde het bedrijf efficiënte vistrawlers, die vissend variërend in diepte – de zogenaamde pelagische visserij – op jacht gingen naar haring en makreel. De vangst werd verwerkt aan boord en ingevroren, zodat de schepen wat langere reizen konden maken en producten aanleverden die vrijwel direct geschikt waren voor de handel.

Keten

“Van vangst tot verkooppunt is nog steeds ons uitgangspunt”, benadrukt Diek Parlevliet. “En we focussen daarbij niet op een specifieke soort, maar de brede range van het visproduct. Wat we wel blijvend nastreven is om hoog te scoren in kwaliteit en innovaties. In de onderlinge competitie met onze vakgenoten willen we tenminste tot de top behoren. Ik durf zeker te zeggen dat we marktleider zijn binnen Europa bij de pelagisch gevangen vissoorten, zoals haring en makreel”.

P & P opereert wereldwijd binnen vier pijlers, benadrukt Diek Parlevliet. Ten eerste de netgenoemde pelagische visserij, maar ook binnen het ‘witvis’, zoals kabeljauw en koolvis. Een vorm van visserij waarin we sinds drie jaar ook marktleider in Europa zijn”.

“Een ander belangrijk facet, zeg maar de derde poot van P & P, is de verwerking van vis. Met bekende merken als Ouwehand Vis, en de verwerkingsbedrijven zoals Euro-Baltic (Duitsland) en de vestiging op de Faeröer Eilanden hebben we in het proces van de verwerking en veredeling van visproducten een uitzonderlijke positie. We leveren erkende kwaliteitsproducten en bedienen direct de markt. Hiermee zijn we eveneens een Europese speler van grote importantie”.

De vierde tak is er een van vrij recent. Sinds de overname van de firma Heiploeg, aangestuurd door Dirk Jan Parlevliet, zijn we Europees marktleider in garnalen en de garnalenproducten. Het betreft hier met name het assortiment verse garnalen. We vangen, verwerken en leveren rechtstreeks aan de Retail en andere marktpartijen.

Ouwehand Vis

“Binnen het Katwijkse is de overname van Ouwehand Vis door P & P een uiterst positieve ontwikkeling geweest. Het bedrijf en de bekende producten van Ouwehand zijn zo in stand gebleven. En, behalve dus de knowhow, ook de werkgelegenheid in de sector”. Op die betekenis van de werkgelegenheid door de visserijsector voor Katwijk komt Diek tijdens zijn verhaal regelmatig terug. Maar eerst ‘Ouwehand’. “Het bedrijf is marktleider in Europa voor wat betreft de maatjesharing en een aantal verwante producten, zoals de zure haring (het enige zure haringproduct dat in Nederland vervaardigd wordt) , rolmops, etc. De afgelopen tijd hebben we de strategie qua bedrijfsvoering en daarmee vooral ook de marketingstrategie voor Ouwehand heel bewust gewijzigd. Ons belangrijkste product is het verse ‘maatje’. Dat betekent goed plannen: alles moet ‘just in time’ aangeleverd worden. Ik heb waardering voor het managementteam bij Ouwehand, onder leiding van Ton van der Plas, die deze omslag zo goed gerealiseerd heeft”.

Dankzij werknemers

De leiding van P & P ligt bij de inmiddels zestigjarige Diek Parlevliet samen met Ton van der Plas en leden uit de volgende generatie. “Het succes van de onderneming is grotendeels te danken aan de inzet en betrokkenheid van ons personeel, waarvan er een groot deel uit Katwijk komt. Die betrokkenheid zie je ook uit het kleine verloop. Veel van onze medewerkers zijn al meer dan twintig jaar bij ons werkzaam. Ook de vissersschepen tellen veel Katwijkse bemanningsleden. Tel je daarbij de Katwijkse werknemers van onze dochterondernemingen en in deze regio de verwante bedrijven of onze leveranciers op, zie je dat de visserijbranche nog zeker van betekenis is voor Katwijk. Zoals ik al eerder aantipte, zeg ik dat ook met regelmaat tegen ons college. Katwijk en de visserij / visverwerking heeft een band en we moeten er voor zorgen dat deze relatie blijft”.

Het is ook om deze reden dat de onderneming veel betrokkenheid toont met lokale activiteiten en/of initiatieven. “We sponsoren de voetbalverenigingen – hoofdsponsor van zowel vv Katwijk als Quick Boys, maar we zijn ook sponsor bij de andere voetbalverenigingen – en ook eervolle initiatieven zoals de Kippenloop, die doet aan fondswerving ten bate van de bestrijding van kanker”.

Dat P & P enige jaren terug ook Oostingh Staalbouw overnam, heeft een meer emotionele reden. Het is een echt Katwijks bedrijf, dat kwaliteit levert en in huis heeft. Stond het bedrijf bijvoorbeeld in Leiden, dan waren we er niet aan begonnen”.

Quota

“Visserij en quota zijn nagenoeg synoniemen. We zijn als rederij zorgvuldig omgegaan met het verkrijgen en behouden van quota. Dat is een van de redenen dat we actief zijn in meerdere Europese landen. Een belangrijke basis van onze vloot ligt ook in Duitsland: Bremerhaven. Een stuk oostelijk daarvan hebben we op het eiland Rügen een grote, innovatieve en zeer moderne, visverwerker met Euro-Baltic. Rond de Wende zijn we betrokken bij de plannen van de Duitse regering om in dit deel uit het voormalige Oost-Duitsland werkgelegenheid te creëren, dat aansloot op de visserijtraditie. Het bedrijf is in 2003 geopend”.

Dat de relatie met de Duitse regering nog steeds goed is, bleek bij de doop van hun nieuwste schip dat onder Duitse vlag vaart. “Bundeskanzlerin Merkel, de machtigste vrouw ter wereld, kwam dit jaar ons nieuwe schip dopen en hield daar een warm betoog, met ook persoonlijke aandacht voor ons in verband met de tragische dood enige tijd terug van mijn zoon, die directeur was bij de Duitse vestiging in Bremerhaven”. Waardering heeft Diek trouwens voor de Duitsers als het gaat om hun ondernemingsgeest en de waardering voor ondernemers. “Succes wordt daar gevierd en niet voorzien van smalende opmerkingen”.

Voorbeeld

Behalve het leiding geven aan P&P, is Diek betrokken bij visserij gerelateerde organisaties. Zo is hij voorzitter van het Nederlands Visbureau en bestuurslid bij de Redersvereniging . “Met beide petten op, onderhoud ik ook contacten met milieuorganisaties of verwante NGO’s. Ik vind het erg belangrijk om contacten te hebben en helder met elkaar te communiceren. Het is ook ons belang dat we kenbaar maken in de visserij het kapitaal – de visstapel - te behoeden en alleen de ‘rente’ te vangen en te verwerken. Ik wil goed omgaan met al onze stakeholders, daar horen deze groeperingen ook zeker bij. Vanuit P & P zijn we met hen in gesprek en vinden we ons ook in de scherpe Europese regelgeving. Het Europese beleid op ons terrein, noem ik verreweg het beste ter wereld. Een beleid dat we ook graag uitdragen naar andere continenten, waar misschien het respect voor het behoud van de soorten en het houden aan quota minder opgang vindt”.’ (einde artikel KOV-website)                         

Meer Ondernemers in beeld nieuws Terug naar het overzicht

Laat uw mening horen, reageer!

Meer nieuws

© 1997-2017 Alles over Katwijk  |  Voorwaarden  |  Disclaimer