Inloggen Mijn AOK

X

Registreren

Maak direct een gratis MIJN AOK account aan!

X

KK: conciërge terug op school

06 februari 2017

INGEZONDEN KIESKATWIJK - Katwijk geeft in 2016 ongeveer 16% meer uit aan sociale uitkeringen dan de gemeente van het rijk aan budget ontvangt. De gemeente heeft nu het plan 'Tekortreductie 2016 en verder' opgesteld.

Het produceren van een plan is een voorwaarde om voor een extra uitkering van het Rijk in aanmerking te komen. Het primaire doel is dus zo te zien niet om de werkloosheid terug te dringen maar om een extra uitkering van het rijk te krijgen. Dat laatste verbaast KiesKatwijk overigens niet omdat de gemeente slechts op drie manieren de baanloosheid van mensen kan bestrijden. Ten eerste door zelf banen te scheppen, ten tweede door economische bedrijvigheid aan te trekken. Tenslotte door maatregelen te nemen die er toe leiden dat mensen beter toegerust zijn voor de arbeidsmarkt.

KiesKatwijk heeft gezien dat de gemeente Den Haag een maatregel treft die direct banen oplevert maar die tegelijkertijd ook effect heeft op de effectiviteit van scholen. De gemeente Den Haag trekt structureel een miljoen euro uit om daarmee conciërges bij scholen te kunnen aanstellen. Hiermee worden twee doelen gediend. Ten eerste is de conciërge een onmisbare factor op de school en daarnaast blijkt dat scholen deze functionaris in veel gevallen niet zelf kunnen betalen. Ten tweede helpt de gemeente hierbij moeilijk plaatsbare mensen aan een baan en scheelt dat uitkeringen.

Laagopgeleid

Katwijk heeft met het oog op de toekomst een probleem met een bevolking die relatief gezien laag opgeleid is. Voor laagopgeleiden is er een aanzienlijke concurrentie van arbeidsmigranten, terwijl het gemeentelijk beleid er juist op gericht is de inzet van arbeidsmigranten in de regio te faciliteren. De beroepsbevolking van Katwijk heeft een oververtegenwoordiging in de categorie MBO-2/3 (bron: Economisch Agenda 2015-2019). Met name deze categorie mensen loopt risico's door de oprukkende robotisering en automatisering. Het perspectief is dus ongunstig.

KiesKatwijk heeft eerder gepleit voor een lokaal actieprogramma om de talentontwikkeling van jongeren te bevorderen en mede daardoor het opleidingspeil op termijn te verhogen. Wij pleiten daarnaast voor het beschikbaar stellen van conciërges aan die scholen die in dit verband aantoonbaar extra inspanningen verrichten of die te maken hebben met moeilijke omstandigheden (b.v. veel nationaliteiten in leerlingenbestand).

Steun

Op 9 februari vergadert de raadscommissie over het Plan Tekortreductie van de gemeente. KiesKatwijk vraagt dan steun van de andere partijen en van de wethouder om ook in Katwijk de conciërge weer terug op school te krijgen.

Meer Politiek nieuws Terug naar het overzicht

Laat uw mening horen, reageer!

Meer nieuws

© 1997-2017 Alles over Katwijk  |  Voorwaarden  |  Disclaimer